Gatubelysning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

One beautiful yellow street rectangular lighting lantern with white snow is on a gray Steel stand in winter.

3 200 lampor och 1 100 000 kWh - Det är så många gatulampor som Tibro kommun ansvarar för och den mängd energi som gatubelysningen förbrukar på ett år.

Trafikverket ansvarar för gatubelysning på väg 49, väg 201 samt Fågelviksleden/Hjovägen. All övrig gatubelysning ansvarar Samhällsbyggnad för och där sköter Tibro Energi underhållet.

I Tibro har vi bytt ut alla kvicksilverljuskällor till LED-, högtrycksnatrium- eller metallhalogen-ljuskällor. Belysningen tänds och släcks med hjälp av ett ljuskänsligt relä, som finns placerat mitt i Tibro. 

LED-belysning (Light Emitting Diode) är en armatur med lysdioder som ger ett vitare sken, tar mindre energi och har längre livslängd. Dessutom är ljusstyrkan möjlig att dimra. Hur energieffektiv en LED-armatur är, kan man jämföra med högtrycksnatrium. En högtrycksnatriumlampa på 50-70 W kan bytas ut mot en LED-armatur på 20-30 W och få samma ljussken.

Är du intresserad av att veta vilken armatur som finns på de olika gatorna i Tibro kommun kan du titta på en karta som du hittar nedan.

Reparation och tillsyn

Alla lampor kontrolleras två gånger per år, vår och höst. Vid fel på enstaka lampor lagas de vid ordinarie tillsynsrundor. Då flera lampor är släckta i ett område, åtgärdas detta snarast möjligt.

Ring Tibro Energi AB för felanmälan. Telefonnummer hittar du överst på sidan under "Kontakt".