Arbetsmarknadsenheten

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Kontakter

AME

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tibro kommun arbetar för att stötta individer som står utanför arbetsmarknaden. Det görs genom riktade insatser för att främja självförsörjning. Står du av olika anledningar utanför arbetsmarknaden och har gjort det en längre tid? Vi erbjuder olika förberedande aktiviteter vilket kan vara ett steg för dig.  Arbetsmarknadsenheten samverkar med socialförvaltningen och externa aktörer så som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Mål med vårt arbete:

Att fler personer ska ta sig närmare arbetsmarknaden genom olika insatser som vi erbjuder. 

Hur arbetar vi?

Arbetsmarknadsenheten i Tibro erbjuder följande insatser:

Är du intresserad av att delta i någon av våra aktiviteter? 

Är du intresserad av att delta på våra aktiviteter som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning och be dem ta kontakt med oss.

 

Inför hösten 2023 satsar vi på att öppna upp Lärcentrum återigen, vi återkommer med mer info närmare.