Arbetsmarknadsenheten

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Kontakter

AME

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tibro kommun arbetar för att stötta individer som står utanför arbetsmarknaden. Det görs genom riktade insatser för att främja självförsörjning. Arbetsmarknadsenheten samverkar med socialförvaltningen och externa aktörer så som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Mål med vårt arbete:

Att fler personer ska ta sig närmare arbetsmarknaden genom att stärka sin anställningsbarhet genom olika insatser som vi erbjuder.

Hur arbetar vi?

Arbetsmarknadsenheten i Tibro erbjuder följande insatser:

 

Inför hösten 2023 satsar vi på att öppna upp Lärcentrum återigen, vi återkommer med mer info närmare.