Säg vad du tycker om socialförvaltningen

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra verksamheten. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.

Dina synpunkter är värdefulla för oss och viktiga för att vi ska kunna åtgärda brister och göra förbättringar i vår verksamhet. Synpunkter kan du enklast lämna via vår e-tjänst.

Du kan även lämna synpunkter skriftligt via foldern "Beröm och klagomål" som finns utlagd på våra boenden och andra enheter.

Lämnar du namn och telefonnummer lovar vi dig ett svar inom 14 dagar. Vi garanterar att inga negativa konsekvenser ska uppstå för den som framför klagomål.

Du kan vara anonym

Du kan alltid välja att vara anonym, din synpunkt är ändå lika värdefull för oss. Däremot kan vi inte återkomma till dig med besked om vad som händer med ditt ärende om du väljer att vara anonym. 

Din synpunkt blir en allmän handling

Inkomna synpunkter registreras, följs upp och blir en allmän handling liksom de evntuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan läsas av andra. Detta gäller förutsatt att synpunkten inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom Offentlighets- och sekretesslagen. 

Du kan överklaga beslut

Du kan också klaga på annat sätt, till exempel om du inte är nöjd med ett beslut. Då kan du göra en överklagan av myndighetsbeslut. Hjälp med att överklaga ett sådant beslut kan du få av din handläggare. Då ska du inte använda vår folder eller vårt webb-formulär. Mer information om hur du överklagar kommunens beslut finns här nedanför.