Anhörig till äldre

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Supportive hands. Close up caring young man adult child caregiver sit at table facing old man retiree support comfort express empathy. Geriatric psychologist talk to elder patient on therapy session

Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år stödjer en äldre, sjuk eller funktionshindrad person i eller utanför sitt egna hem. Ofta har man en nära relation och tycker att det är naturligt och självklart att ta hand om sin närstående.

Vem är anhörig?

Du är anhörig till någon som du känner att du står nära. Det behöver inte vara någon släkting. Likaväl som det kan vara ett syskon eller en förälder, kan det vara en vän, granne eller kollega.

Det kan exempelvis handla om att någon du står nära fått en sjukdom som blir svårare med tiden eller att han/ hon drabbas av något oväntat som förändrar livet framåt. Den hjälp och det stöd du behöver som anhörig ser olika ut och förändras ständigt, därför måste stödet anpassas individuellt och utifrån dina behov exempel kan vara avlösning kostnadsfri 12tim/mån, vägledning och stöd, anhöriggrupp, samtal mm.

Din närstående kan även ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen vilket görs hos en biståndsbedömare. Kontakta kommunens växel för att komma i kontakt med en biståndsbedömare, eller ring kommunens anhörigsamordnare Ann Larsson på telefon 0504-185 09. 
Telefontid måndag - fredag, klockan 8.00 - 15.30