Anhörig till äldre

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Anhörigstöd.

Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år stödjer en äldre, sjuk eller funktionshindrad person i eller utanför sitt egna hem. Ofta har man en nära relation och tycker att det är naturligt och självklart att ta hand om sin närstående.

Det kan exempelvis handla om att din make/ maka, mamma eller pappa fått en sjukdom som blir svårare med tiden eller att han/ hon drabbas av något oväntat som förändrar livet framåt. Den hjälp och det stöd du behöver som anhörig ser olika ut och förändras ständigt, därför måste stödet anpassas individuellt och utifrån dina behov exempel kan vara avlösning kostnadsfri 12tim/mån, vägledning och stöd, anhöriggrupp, samtal mm.

Din närstående kan även ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen vilket görs hos en myndighetshandläggare. Kontakta kommunens växel för att komma i kontakt med en myndighetshandläggare, eller ring någon från kommunens anhörigstöd. Se kontaktuppgifter under "Kontakt" ovan.
Telefontid måndag - fredag, klockan 8:00 - 15:30.