Politikerhandboken

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Här hittar du information som är tänkt att vara till hjälp i ditt arbete som förtroendevald i Tibro kommun.


Rekommendationer gällande förtroendevaldas deltagande i sammanträden med anledning av Coronavirus

Tibro kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Coronaviruset. Utifrån dessa har följande rekommendationer för politiska sammanträden i Tibro kommun formulerats.

Kallelser och sammanträdeshandlingar

Som förtroendevald i styrelse eller nämnd i Tibro kommun förväntas du ta del av kallelser och sammanträdeshandlingar via den surfplatta som du fått låna för att kunna fullgöra ditt/dina förtroendeuppdrag.

Arvode och ersättningar   

Du har som förtroendevald i Tibro kommun rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det finns också andra typer av ersättningar som kan vara aktuellt i samband med att du utför ditt politiska uppdrag.

Blanketter för politiker
Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Tibro kommun