Hemsjukvård

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Mostphotos

Hemsjukvård kallas de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Exempel på insatser kan vara hjälp med läkemedel, såromläggning och vård vid livets slut.

Socialförvaltningen bedriver hemsjukvård hos personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Insatser kan ges till personer oavsett ålder.

Hur får du hemsjukvård?

Du vänder dig till din läkare eller distriktssköterska på vårdcentralen. De i sin tur kontaktar socialförvaltningen. För att bli inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården krävs att de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid och att det skett en vårdplanering, där ansvaret övergått till kommunen. Hemsjukvården är för de personer som har svårt att ta sig till vårdcentalen eller annan vårdgivare.

När du inte längre behöver hemsjukvård skrivs du ut från kommunens hälso- och sjukvård. Uppstår sedan nya problem får du vända dig till din vårdcentral eller ett sjukhus.

Vem utför hemsjukvården?

Du får insatserna utförda i ditt hem av socialförvaltningens sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller av omvårdnadspersonal.

Inom hemsjukvården finns omvårdnadsansvariga distriktssjuksköterskor. Sjuksköterskan planerar insatserna i ditt hem och ansvarar för att de genomförs på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Sjuksköterskan har ett nära samarbete med läkare på vårdcentralen i Tibro och specialister inom Västra Götalandsregionens sjukvård. 

Vad kostar det?

Har du hemsjukvård så betalar du en timkostnad för detta. Kostnaden ingår i maxtaxesystemet.

Om du behöver hjälp av sjukvården och inte har hemsjukvård är det vårdcentralen du ska vända dig till i första hand.

Hjälp i hemmet

För att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt kan du behöva annan hjälp i hemmet, till exempel hjälp med personlig omvårdnad, städ och tvätt.

Läs mer om vad Tibro kommun kan erbjuda dig angående hjälp i hemmet i menyn till höger under "Hälso- sjukvård" eller här.