Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Fastighetsägare har ansvar för att obligatoriska ventilationskontroller. Brister kan anmälas.

Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder en byggnaden, som är ansvarig att en obligatorisk ventilationskontroll, en OVK, görs regelbundet.

Byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Vid en OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Har en omfattande ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader.

Brister kan anmälas till byggnadsnämnden använd blankett nedan.