Förskoleklass

Kontakter

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Skolerbjudande samt placering i Tibro kommuns skolor utgår ifrån kommunens upptagningsområden. Dessa följer reglerna om närhetsprincipen samt vårdnadshavares önskemål.

Tibro kommun utgår från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid en skola. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över en annan elevs rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommun som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan.

Elever som valt att gå i en annan skolenhet än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i, har inte rätt till skolskjuts.

Här finns karta över skolområden i Tibro kommun