Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ombyggnationen av Fågelvikskolan inleddes i februari 2022. NO-salarna som har renoverats tas i bruk i januari 2023. Hela Nyboskolan flyttar in de renoverade lokalerna hösten 2023. Här kan du läsa om de olika skedena i byggprocessen.

Ombyggnationen av Fågelvik pågår under hela 2022 och första halvåret 2023. Bygget bedrivs som ett partneringprojekt mellan byggföretaget Skanska och Tibro kommun. 

I mitten av februari 2022 etablerade Skanska ett platskontor i den västra delen av den före detta gymnasieskolan, som vetter mot parkeringen vid Gymnasiegatan.

Start med innertaken

I slutet av februari samma år påbörjades arbetet med att riva innertaken på plan 2 där bland annat NO-salarna, som ska tas i bruk redan vid kommande årsskifte, är belägna.

Den rivningen gjordes för att Skanska skulle kunna bedöma vilka installationer och konstruktioner som behövde rivas och vilka som kunde behållas. 

Fem etapper 

Ombyggnationen genomförs i fem etapper. Först byggdes NO-salarna på plan 2 om, därefter renoveras resterande delen av plan 2 och slutligen sker ombyggnationen av entréplanet. 

Färdiga NO-salar - och slutskede på etapp 2

Rivningen av innerväggar och befintliga installationer på plan 2 startade i slutet av mars 2022 och var klar i början av juni. Nya väggar började sättas upp i NO-delen i slutet av april och i början av juni var alla väggar på plats där. Arbetet med innerväggarna på hela plan två var färdigt i början av juli.

Den invändiga målningen av plan 2 påbörjades i augusti och slutfördes i början av november 2022 och installationen av el, ventilationsutrustning och VVS-rör samt golvläggningen färdigställdes i december samma år. 

Lokalerna som ingår i etapp 1, den delen som eleverna på Nyboskolan ska ha NO-undervisning i från och med vårterminsstarten 2023, är klara att tas i bruk. Renoveringen av de resterande lokalerna på plan 2, som ingår i etapp 2, är inne i ett slutskede: Undertak och lister ska sättas upp och dörrar, toalettutrustning och skåpsinredning monteras.

Mattläggning i entréer, ateljéer och fritidsgård

I entréplanet är allt rivningsarbete klart, liksom merparten av arbetet med innerväggarna. Arbetet med att sätta upp nya väggar i etapp 3, som omfattar lokaler för särskolan, resursenheten och elevhälsan samt rektorsexpeditionen och lärararbetsrum, var färdigt i mitten av september. Uppsättningen av nya väggar i etapp 4, som ska inrymma bild- och slöjdateljéer, hemkunskapssalar, den nya fritidsgården och bibliotekets nya cafédel färdigställdes i december. 

I etapp 3 är alla väggar målade och merparten av el- och VVS-installationer slutförda. Här står nu mattläggning och uppsättning av dörrar, listverk och skåpsinredning på programmet. I etapp 4-delen pågår spackling av väggar, el- och VVS-installationer samt monteringen av ett ventilerat golv, som sätts in för att motverka framtida fuktproblem. 

Ny huvudentré på gång

Under den närmaste månaden kommer även skolans nya huvudentré att ta form. En ny stålstomme ska gjutas och sättas upp.

Innanför det som ska bli den nya huvudentrén växer en ny öppen yta fram. Här, i den tidigare smala korridoren, har det tagits ner väggar för att skapa en öppnare och trevligare samlingsyta i anslutning till skolexpeditionen, elevhälsan, särskolan och resursenheten.

Väggar sätts upp i kulturskolan

I slutet av november påbörjades arbetet med innerväggar i skolans musiksalar och kulturskolans nya lokaler. Här sätts det upp extra tjocka väggar och ett upphöjt ljudgolv för att motverka att ljud sprids mellan de olika rummen. 

Fönsterbyte och takarbete

Parallellt med det invändiga arbetet i skolans olika delar sker även utvändigt arbete. Fönsterbyten och liknande genomförs samtidigt som varje specifik del av skolan renoveras invändigt.

De cirka 500 fönstren började bytas ut i mitten av augusti, ett arbete som beräknas vara slutfört vid årsskiftet.

Arbetet med att byta ut all befintlig takpapp, som var i behov av det, inleddes i juli och pågår fortfarande. Parallellt med det genomförs även en del plåtarbeten på taken och alla takluckor och takfönster som är i dåligt skick byts ut. 

Fasadmålning och innergårdar

Träpanelerna på skolans väggar ska målas och träpaneler som är i dåligt skick ska bytas ut. Vidare ska det sättas upp fasadskivor mellan alla fönster, nya fönsterbleck och nya hängrännor och stuprör.

Det görs även en del arbete på innergårdarna. Träd och annan vegetation har tagits bort och det läggs plattor, skapas rabattytor och placeras ut utemöbler för personalen.  

Informationen på den här sidan uppdateras löpande allteftersom ombyggnationen fortskrider.