Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ombyggnationen av Fågelvikskolan inleddes i februari 2022. NO-salarna som byggs kommer att tas i bruk vid årsskiftet 2023. Hela Nyboskolan flyttar in de renoverade lokalerna hösten 2023. Här kan du läsa om de olika skedena i byggprocessen.

Ombyggnationen av Fågelvik pågår under hela 2022 och första halvåret 2023. Bygget bedrivs som ett partneringprojekt mellan byggföretaget Skanska och Tibro kommun. 

I mitten av februari etablerade Skanska ett platskontor i den västra delen av den före detta gymnasieskolan, som vetter mot parkeringen vid Gymnasiegatan.

Start med innertaken

I slutet av februari påbörjades arbetet med att riva innertaken på plan 2 där bland annat NO-salarna, som ska tas i bruk redan vid kommande årsskifte, är belägna.

Den rivningen gjordes för att Skanska skulle kunna bedöma vilka installationer och konstruktioner som behövde rivas och vilka som kunde behållas. 

Innerväggar på plats på plan 2

Ombyggnationen genomförs i fem etapper. Först byggs NO-salarna på plan 2 om, därefter renoveras resterande delen av plan 2 och slutligen sker ombyggnationen av entréplanet. 

Rivningen av innerväggar och befintliga installationer på plan 2 startade i slutet av mars och var klar i början av juni. Nya väggar började sättas upp i NO-delen i slutet av april och i början av juni var alla väggar på plats där. Arbetet med innerväggarna på hela plan två var färdigt i början av juli.

Den invändiga målningen av plan 2 påbörjades i augusti och slutfördes i början av november. Installationen av el, ventilationsutrustning och VVS-rör pågår.

Rivning och innerväggar på plan 1 

I entréplanet är det mesta av rivningsarbetet klart och arbetet med att sätta upp väggar i den södra delen av skolan pågår för fullt. 

Arbetet med att sätta upp nya väggar i etapp 3, som omfattar lokaler för särskolan, resursenheten och elevhälsan samt rektorsexpeditionen och lärararbetsrum, var färdigt i mitten av september.

Uppsättningen av nya väggar i etapp 4, som ska inrymma bild- och slöjdateljéer, hemkunskapssalar, den nya fritidsgården och bibliotekets nya cafédel pågår. I slutet av november är det även dags att påbörja arbetet med innerväggar i kulturskolans nya lokaler.

Fönsterbyte och takarbete

Parallellt med det invändiga arbetet i skolans olika delar sker även utvändigt arbete. Fönsterbyten och liknande genomförs samtidigt som varje specifik del av skolan renoveras invändigt.

De cirka 500 fönstren började bytas ut i mitten av augusti, ett arbete som beräknas vara slutfört vid årsskiftet.

Arbetet med att byta ut all befintlig takpapp, som var i behov av det, inleddes i juli och pågår fortfarande. Parallellt med det genomförs även en del plåtarbeten på taken och alla takluckor och takfönster som är i dåligt skick byts ut. 

Fasadmålning och innergårdar

Träpanelerna på skolans väggar ska målas och träpaneler som är i dåligt skick ska bytas ut. Vidare ska det sättas upp fasadskivor mellan alla fönster, nya fönsterbleck och nya hängrännor och stuprör.

Det görs även en del arbete på innergårdarna. Träd och annan vegetation har tagits bort och det läggs plattor, skapas rabattytor och placeras ut utemöbler för personalen.  

NO-salarna snart klara

I NO-delen är renoveringen inne i ett slutskede. Målningen av väggar och golvläggningen håller på att avslutas och arbetet med att sätta upp skåp, dörrar och lister pågår. 

Informationen på den här sidan uppdateras löpande allteftersom ombyggnationen fortskrider.