Dricksvatten

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Dricksvatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel, därför är det viktigt att det behandlas på rätt sätt hela vägen från vattentäkten, genom vattenverken och till alla abonnenters tappkranar.

I Tibro produceras dricksvatten i tre vattenverk. Rankås vattenverk som är det största, täcker cirka 90 procent av kommunens vattenbehov med grundvatten från rullstensåsen i Rankåsområdet. Utöver vattenverket i Rankås finns det vattenverk i Fagersanna och Hönsa som baseras på grundvatten.

Trädgårdsbevattning

För att vattnet ska räcka till alla är det i Tibro kommun förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare. Endast bevattning med kanna är tillåtet. Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive abonnenter i Fagersanna och Hönsa. Läs mer om vårt bevattningsförbud nedan.

Mjukt vatten

Vattnets hårdhet är ett mått som redovisar vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Vattnets hårdhet uttrycks i °dH, så kallade Tyska grader. Vattnet i Tibro kommun klassas som mjukt, enligt nedan. Det innebär att du kan dosera mindre av alla typer av tvätt- och rengöringsmedel, även schampo och duschtvål.

  • Tibro tätort: 1,1-1,3 °dH
  • Fagersanna: 2,1-2,5 °dH
  • Hönsa: 4-5 °dH

Kvalitetskontroll

Vi kontrollerar regelbundet kvaliteten på vattnet för att med säkerhet veta att det är bra.