Kvalitetsbokslut

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Socialförvaltningen sammanställer årligen ett kvalitetsbokslut där olika resultat redovisas för det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsbokslutet består av olika rapporter/berättelser som du här kan ta del av i sin helhet:

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2022

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2023