Uppsökande verksamhet

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Äldreomsorgen i Tibro kommun arbetar med uppsökande och förebyggande arbete på olika sätt.

Upplever du ensamhet och oro?

Ett av syftena med uppsökande verksamhet är att få kontakt med personer som upplever ensamhet, oro och isolering i hemmet som är ofrivillig och inte självvald. Att leva i ensamhet och oro kan leda till psykisk ohälsa vilket kan vara svårt att bryta.  

I kommunen finns en undersköterska anställd som arbetar uppsökande och förebyggande med dessa frågor. Undersköterskan gör hembesök hos den som vill, men kan även vara följeslagare till Träffpunkt Solsidan. Allt utgår från varje persons behov och önskemål om hur den vill ha det. Det kan handla om att gå en promenad tillsammans, cafébesök, besöka biblioteket eller något annat man skulle vilja göra. Allt sker självklart under tystnadsplikt.

Önskar du kontakt med eller känner du någon som skulle vilja bli kontaktad? Välkommen att kontakta undersköterska Ann Larsson, se kontaktuppgifter ovan. 

Uppsökande verksamhet för 80-åringar

Du som är 80 år och inte har något bistånd från äldreomsorgen får ett brev hemskickat med ett erbjudande om att få komma på informationsträff där du får information om kommunens olika verksamheter.

Syftet är att:

  • vara en första kontakt till kommunens verksamheter
  • ge information om kommunens insatser för äldre
  • förmedla kunskap om vart den enskilde kan vända sig om behov av hjälp uppstår och på så sätt skapa trygghet.
  • minska antalet olyckor i hemmet
  • öka den sociala tryggheten och främja sociala aktiveter