Folkhälsorådet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Folkhälsorådet är ett lokalt samverkansorgan mellan Tibro kommun och Västra Götalandsregionen. Rådets uppgift är att stärka och utveckla det lokala folkhälsoarbetet genom att på olika sätt sätt verka för att främja en god och jämlik hälsa för alla invånare i kommunen.

Folkhälsorådet består av förtroendevalda från Tibro kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessutom ingår kommunchefen, vårdcentralscheferna i Tibro, klinikchefen för Tibros folktandvård och den lokala folkhälsostrategen. 

Samarbetet regleras i ett skrivet avtal, som beskriver ekonomisk fördelning och förutsättningarna för det lokala folkhälsoarbetet.

Folkhälsorådets arbete ska vara långsiktigt och bedrivas så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av Tibro kommuns, Närhälsans, Folktandvårdens och andra aktörers verksamhet.

Folkhälsorådet ska:

  • följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare
  • lämna förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet, som bygger på hälsoläget i kommunen
  • aktivt medverka till att utveckla arbetsmetoder utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa
  • ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
    följa upp vidtagna folkhälsoinsatser