Folkhälsorådet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Folkhälsorådet är ett lokalt samverkansorgan mellan Tibro kommun och Västra Götalandsregionen. Rådets uppgift är att förstärka och utveckla folkhälsoarbetet i kommunen.

Folkhälsorådet består av förtroendevalda från Tibro kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessutom ingår kommunchefen, vårdcentralscheferna i Tibro, klinikchefen för Tibros folktandvård och den lokala folkhälsostrategen. 

Samarbetet regleras i ett skrivet avtal, som beskriver ekonomisk fördelning och förutsättningarna för det lokala folkhälsoarbetet.