Vård vid livets slut

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Vi vill göra det möjligt för alla att få vara hemma även under den sista tiden i livet.

Kommunens sjuksköterskor har möjlighet att ombesörja smärtlindring och lindring av andra symtom som kan dyka upp under alla dygnets 24 timmar. Vi har möjlighet att utföra även mer avancerad sjukvård i hemmet och har ett nära samarbete med vårdcentralen och sjukhusets specialister.

Vårt mål är att både den som vårdas i livets slut och närstående ska känna trygghet även i en så svår situation. Ingen ska behöva dö ensam. 

Väljer man att vårdas i hemmet så finns det alltid möjlighet att ändra sig. Kommunen har en korttidsavdelning där det går att få ett rum. Det är också möjligt att när som helst åka in till sjukhuset.