Familjerådgivningen

Telefon
0500-49 87 04

Telefontider
mån, ons, fre kl 10:15-11:45

Besöksadress
Staketgatan 14 Skövde

Öppettider
Tidsbokning via telefon

Beautiful couple is sitting while having a quarrel

Alla par kan någon gång få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna långvariga skapas lätt låsta lägen. Det är i dessa situationer som familjerådgivningen kan erbjuda professionell samtalshjälp.

När kan man söka familjerådgivning?

I de flesta relationer uppkommer oenigheter och det hör mänsklig samvaro till, men i vissa familjer återkommer sämre perioder ofta eller blir långvariga vilket kan bli en stor påfrestning för samtliga parter i familjen. Detta kan ta mycket energi från familjen. Att få hjälp från en utomstående samtalspart innan konflikterna blir för omfattande kan vara värdefullt vare sig man vill fortsätta leva tillsammans eller avsluta relationen. Då kan man vända sig till familjerådgivningen. På familjerådgivningen kan man få stödsamtal och rådgivning för att hitta samarbetsformer kring sina barn, ta sig igenom besvikelser eller bryta destruktiva mönster för att på så vis bättre förstå både sg själv och andra. 

Kostnad

Från och med den 1 januari 2020 kostar ett besök hos familjerådgivningen 300 kronor för två eller flera personer. Kommer man själv kostar det 200 kronor.

Sekretess

På familjerådgivningen gäller särskilt sträng sekretess för alla uppgifter som lämnas. Du kan välja att vara anonym om du vill. Familjerådgivningen för inte heller några journaler för samtalen.

Anmälningsplikt

Familjerådgivarna är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Kontakt

Tibro kommun anlitar familjerådgivningen i Skövde kommun för denna tjänst. För tidbokning, ändring av tid eller för telefonrådgivning hänvisas du till deras telefon, 0500-49 87 04. Du kan säkrast nå dem på telefontiden (mån, ons, fre klockan 10:15-11:45) eller genom att lämna ett meddelande på deras telefonsvarare, så ringer de upp. Alternativt bokar du tid via deras tidsbokningssystem.

Läs mer på Familjerådgivningens egen hemsida.