Dags för stomresning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

1 februari 2019

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Måndagen den 14 januari 2019 startade monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan.

Stommen, som består av stål och betong, har tillverkats och levereras av det UPB, som även ansvarar för monteringen på plats. Fram till vecka 7 sätts stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag upp i skolans norra del. Därefter väntar först stomresning i området runt skolans ljusgård och sedan i den södra delen. Monteringen av bärande konstruktioner i sporthallen sker parallellt.

Arbetet med de bärande konstruktionerna och takbjälklaget beräknas vara klart i början av april. 

- Monteringsarbetet flyter på bra. Hittills har det varit en väldigt bra vinter byggmässigt. Det känns väldigt bra att vi hann med gjutningarna i rätt tid. Projektet går enligt plan, att det blir vinter och snö är något som man alltid planerar för, framhåller NCC:s platschef Kenneth Johansson.

Förråd och fördröjningsmagasin

Parallellt med stomresningen, byggs två av de tre planerade träförråden ute på den blivande skolgården. Det tredje förrådet ligger så nära skolbyggnaden att det får anläggas senare.

- Vi har valt att jobba med förråden i avvaktan på att vi kan komma igång med arbetet med ytterväggarna, framhåller Kenneth.

Ett annat parallellt projekt är anläggandet av ett fördröjningsmagasin nordost om skolbyggnaden. Det anläggs för att flödet av dagvatten från tomten ska bromsas upp vid större nederbördsmängder. 

- Fördröjningsmagasinet kommer att fungera som det är tänkt när alla asfaltytor och andra hårdgjorda ytor runt skolan är på plats. I nuläget rinner allt vatten direkt ner i marken, förklarar Fredrik Dalman, platschef för markarbetena på Baggebobygget.

Tätt hus i maj

Monteringen av ytterväggar påbörjas i mars. Väggarna, som senare kommer att kläs med ett ytskikt av tegel, levereras med inmonterade fönster.

I maj väntas yttertaket monteras. Monteringen av taket, som också är tillverkat på fabrik, tar 2,5 vecka. Att prefabricera det innebär att man får tätt hus snabbt och minimerar risken för att bygga in fukt.