Avloppsvatten

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillvattennätet och en eller flera avloppspumpstationer till våra avloppsreningsverk, där det renas.

I Tibro kommun finns det två avloppsreningsverk. Det största är utbyggt för mekanisk, biologisk och kemisk rening medan det mindre består av en markbädd. Reningen av vattnet i avloppsreningsverken genomförs enligt de krav som miljömyndigheterna ställer.

VA-rådgivning om enskilda avlopp

VA-rådgivaren är en tjänst från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Det är en kommungemensam, kostnadsfri och opartiska resurs för fastighetsägare som planerar eller funderar på att gå samman, för att rena avloppsvattnet i en gemensam anläggning. Klicka på länken som finns under "Tjänster och information" 

Tänk på vad du häller i avloppet

Spola aldrig ned fasta föremål i toaletten. Exempel på föremål som ställer till bekymmer i reningsverket är:

  • bomullstops
  • tamponger
  • bindor
  • kondomer
  • kattsand

Detta ska du aldrig hälla i avloppet, varken i köket, toaletten, pannrummet eller garaget:

  • Lösningsmedel som lacknafta, terpentin, aceton, T-sprit, fotogen
  • Bilvårdsprodukter som avfettningsmedel, kylarglykol, rostskyddsmedel, spillolja eller liknande.
  • Färger, lacker, spackel, lim med mera.
  • Fotokemikalier, läkemedel, träskyddsmedel, råttgift och andra bekämpningsmedel

Vad gör jag med överblivna läkemedel?

  • Återlämna alltid överblivna läkemedel till apoteket, spola inte ner läkemedel i avloppet.