Fallförebyggande arbete

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Det finns en mängd olika orsaker till att man faller. Och det är ofta inte bara en orsak bakom varje enskilt fall.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster upprättar vårdplaner för personer som faller ofta, eller har en ökad risk för att falla.

Patientsäkerhet är ett ständigt pågående arbete. Bland annat så registreras alla fallolyckor i ett avvikelsesystem, se sidan om Lex Maria.

Vad kan jag göra för att skydda mig från fallolyckor

Du kan på flera sätt skydda dig från att råka ut för en fallolycka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tagit fram en broschyr "Säkerhet i vardagen" och Tibro kommun har tagit fram en checklista du kan använda.

Broschyren Säkerhet i vardagen