Baggeboskolan

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Baggeboskolan är en kommunal F-6-skola i Tibro där cirka 500 elever och 70 anställda möts i en mångfald av erfarenheter, kompetenser och intressen. Genom vårt arbete utifrån ledorden Lärande, Trygghet och Glädje ska alla elever på Baggeboskolan få växa, utvecklas och nå framgång.

Med utgångspunkt från Tibro kommuns pedagogiska funktionsprogram, arbetar vi för att alla elever ska bli ledda till utveckling av professionella pedagoger och professionella skolledare i en stödjande lärmiljö.

Om Baggeboskolan

Baggeboskolan är en modern skola med en tydlig identitet i lek- och lärmiljöer, miljöer byggda för att ge trygghet, glädje och ett lustfyllt lärande.

Skolan byggdes 2018-2020 och togs i bruk hösten 2020.

Baggeboskolans inom- och utomhusmiljöer har vuxit fram i ett samspel mellan arkitekter, pedagoger, elever och övrig personal på skolan och företagen som varit delaktiga i bygget. De har utgått från framgångsfaktorer för trivsel och lärande, vad som behövs för att skapa en trygg och bra arbetsmiljö för alla på skolan.

Skola i två plan med sju hemvister

I varje hemvist finns basrum, grupprum och gemensamma ytor. I de yngre elevernas hemvister bedrivs både skol- och fritidsverksamhet.

Hemvisterna ligger i en ring runt en ljusgård som binder samman skolan. 

Utsmyckning, möbler och inredning med Tibroanknytning

Skolans möbler och inredning är till stor del tillverkade av Tibroföretag och både trädetaljerna på husfasader och väggar och den konstnärliga utsmyckningen har en tydlig koppling till Tibros levande hantverkstraditioner.

Läs och se mer om byggnationen av Baggeboskolan 

Välkomna till Baggeboskolan – vår skola!

Nyheter Baggeboskolan

 • Mobilt dialoglabb med unga Tibrobor om ett framtida aktivitetsstråk vid gång- och cykelvägen mellan Hörnebo och Baggeboskolan.

  Unga Tibrobor fick tycka till om gång- och cykelstråk vid Baggebo

  8 maj 2024 | Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service, Baggeboskolan

  I slutet av april fick en grupp förskolebarn på Ängens förskola och en grupp årskurs 4-elever på Baggeboskolan lämna förslag på hur ett aktivitetsstråk vid gång- och cykelvägen mellan Hörnebo och Baggeboskolan skulle kunna utformas. De unga Tibroborna hade många goda idéer om vad som behöver göras för att det aktuella området ska bli både finare och roligare att vistas i.

 • Tibro kommuns skolsociala team.

  Så arbetar det skolsociala teamet

  25 mars 2024 | Omsorg och stöd, Baggeboskolan, Fågelvikskolan

  Det skolsociala teamet är en nystartad satsning med syfte att minska problematisk skolfrånvaro i årskurs 4-9. Satsningen är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Teamet består av Daniel (till vänster) och Sebastian (till höger) och målsättningen är att problematisk skolfrånvaro helt ska försvinna.

 • Kraftsamling för att hjälpa barn och vårdnadshavare

  5 december 2023 | Barnomsorg och utbildning, Omsorg och stöd, Häggetorpsskolan, Ransbergs skola, Baggeboskolan, Ung i Tibro, Fågelvikskolan

  Tibro kommun och Närhälsan har under hösten bildat en gemensam grupp, SAMBU-teamet, för att förbättra möjligheterna att ge stöd och förebygga problem där barn och unga är inblandade. En viktig uppgift för SAMBU-teamet är att informera vårdnadshavare om vad det finns för möjligheter att få hjälp och se till att de insatser som erbjuds samordnas.

Läs mer

Kalender Baggeboskolan

Inga aktuella händelser

Baggeboskolans kalender