Premiär för första snabba laddstationerna i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

25 juni 2024

Trafik och teknisk service, El och energi

Tisdagen den 25 juni var det premiär för Tibros första snabba laddstationer för elbilar. Då togs två nyuppsatta laddstationer med en totaleffekt på 184 kW i bruk på parkeringen vid rondellen mellan Fredsgatan och Torggatan. Det är Tibro Energi som gjort den här satsningen tillsammans med Tibro kommun med stöd från Klimatklivet, som är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Det finns ganska många laddstationer för elbilar i Tibro, men de två nyuppsatta laddstationerna har en betydligt högre effekt än övriga laddstationer, vilket är en fördel vid längre resor med elbil.

En vanlig, så kallad destinationsladdare, har en effekt på 22 kilowatt att jämföra med de här laddarna som har en total effekt på 184 kilowatt. Det betyder att du kan fulladda en bil på 20-25 minuter istället för att behöva vänta flera timmar, berättar Tibro Energis VD Jonas Agnshed. 

Statligt klimatstöd

Arbetet med de nya laddstationerna påbörjades för cirka tre veckor sedan och är nu slutfört. Satsningen har kommit till stånd med hjälp av det delvis EU-finansierade omställningsstödet Klimatklivet, som går till fysiska investeringar som bidrar till en fossilfri framtid. I satsningen ingår även uppförandet av en ny transformatorstation med dubbla transformatorer. 

Vi skickade in ansökan till Klimatklivet i höstas och fick stödet beviljat i februari. Klimatklivet står för 70 procent av den här investeringen, klarlägger Jonas Agnshed.

Vi har valt att satsa på en ny transformatorstation med två transformatorer i direkt anslutning till snabbladdarna för att inte få en massa störningar i vårt ordinarie elnät. Den ena transformatorn är kopplad till snabbladdarna och den andra är kopplad till vårt allmänna nät, förklarar montören Martin Axelsson, som varit ansvarig för bygget på plats.

Klimatinvestering kan locka besökare

Jonas Agnshed och samhällsbyggnadschefen Gunnar Carlsson är båda glada över att satsningen på de två snabba laddstationerna har kommit till stånd.

Det är både bra för energiomställningen och för Tibro som ort. Den centrala placeringen av snabbladdarna kommer att locka in förbipasserande besökare från väg 49 till centrum, vilket är bra för Tibros affärsidkare, säger Gunnar Carlsson, som själv kör elbil.

Att det finns tillgång till snabbladdare är en klar fördel när man åker långt. Det är sådana laddare man håller koll på med hjälp av GPS:en när man är ute på längre resor, fastslår han.

Vi räknar inte med ett så stort utnyttjande till att börja med, men är övertygade om att efterfrågan på snabbladdning kommer att öka på sikt. Det är viktigt för oss att vara en del av den pågående omställningen, säger Jonas Agnshed.

Positiv premiärladdare

Anna Brandt var först ut med att premiärladda sin bil i en av de nya laddstationerna i Tibro centrum. Hon är positiv till satsningen.

Det är jättebra att det finns sådana här laddare i Tibro nu. Det borde finnas överallt, fastslår hon.