Ledsagarservice

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Rullstolsburen med person som står bredvid

Ledsagarservice ska göra det lättare för dig som har omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet.

Ledsagarservice är när en person följer med dig på olika aktiviteter som du annars inte skulle ha klarat på egen hand.

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice får du som tillhör LSS personkrets och som inte har personlig assistans. Du kan till exempel få ledsagarservice för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas efter dina behov. 

Vad kostar det att få ledsagarservice?

Servicen är kostnadsfri.

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.