Elevrådet på Baggeboskolan

Telefon
0504-18204

Besöksadress
Hörnebovägen 5

Postadress
543 34 Tibro

Baggeboskolans elevråd träffas en gång i månaden.

På elevrådet tas saker upp som har framkommit och diskuterats på klassråden. Varje klass har en/två ledamöter i elevrådet och på varje möte deltar rektor Annette Larsson.