Trygghet och studiero

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Baggeboskolan grundskola läsår 23/24