Förväntansdokument för grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Tibro kommun

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Skolan har tillsammans med elever och vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla elevers utveckling och lärande och bidra till en god arbetsmiljö och trivsel för både elever och personal. Här beskrivs de förväntningar som finns på skolan, elever och vårdnadshavare i Tibro kommun.

Med det här dokumentet vill vi förtydliga vilka förväntningar elever och vårdnadshavare kan ha på personal som arbetar i skolan samt vilka förväntningar skolan har på elever och vårdnadshavare.

Dokumentet har sin grund i skollagen och läroplaner och gäller för grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

Det här kan du som vårdnadshavare förvänta dig av skolan:

 • att skolan ger alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån målen i läroplanen.
 • att skolan arbetar för att varje elev, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande.
 • att skolan har ett respektfullt bemötande och samarbetar gällande elevens skolsituation, trivsel, trygghet och kunskapsutveckling.
 • att skolan ansvarar för eleverna under den tid som de befinner sig i skolan.
 • att skolan informerar dig om skolans mål, viktiga rutiner och ordningsregler samt vem på skolan som ansvarar för vad.
 • att skolan informerar dig som vårdnadshavare om hur det går för ditt barn kunskapsmässigt och socialt samt att du blir kontaktad om det händer något som du behöver känna till.
 • att skolan informerar dig om eleven inte är deltagande/aktiv i sitt lärande.
 • att skolan ger den information du behöver vid övergångar mellan stadier, skolor och skolformer.

Det här förväntar sig skolan av dig som elev:

 • att du tar ansvar för ditt skolarbete och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.
 • att du har med dig det du behöver för att kunna vara delaktig på alla lektioner under skoldagen.
 • att du passar tider.
 • att du följer de ordningsregler som finns på skolan och hjälper till att ta fram reglerna.
 • att du är vänlig och respektfull mot andra elever och skolans personal.
 • att du använder ett vårdat språk.
 • att du är rädd om skolans material och den gemensamma skolmiljön.
 • att du är med och påverkar utbildningen utifrån dina förutsättningar.

Det här förväntar sig skolan av dig som vårdnadshavare:

 • att du ansvarar för att ditt barn är i skolan enligt skolplikten och meddelar om ditt barn inte kan komma till skolan.
 • att du ansvarar för att ditt barn kommer utvilad och i tid till skolan.
 • att du ger skolan den information om ditt barn som behövs för att kunna stötta ditt barn på bästa sätt.
 • att du stöttar och uppmuntrar ditt barn i skolarbetet och ser till att ditt barn har med sig rätt material och utrustning till skolan.
 • att du visar tillit till all personal som arbetar i skolan och har ett respektfullt bemötande.
 • att du tar till dig information som du får av skolan och deltar på möten som skolan bjuder in till.
 • att du pratar med ditt barn om vilka regler som gäller i skolan och varför det är viktigt att respektera alla elever och vuxna.
 • att du i god tid meddelar om du behöver ändra dina tider på fritidshemmet eller under lovverksamhet.
 • Att du kommer in och lämnar och hämtar ditt barn på fritidshemmet.