Ansökan om stöd och service LSS

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

För att få stöd och service enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, måste du lämna in en ansökan till kommunens myndighetshandläggare.

Du, dina föräldrar eller god man kan göra en sådan ansökan, som kan vara både skriftlig eller muntlig. I din ansökan talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av.

När det gäller stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, kan en sådan ansökan också göras antingen skriftligt eller muntligt. Båda görs hos kommunens myndighetshandläggare, se kontaktinformation under "kontakt".

Ansökningsblankett för ifyllnad och utskrift hittar du här.

Så går en utredning till:

Efter att en ansökan gjorts får du träffa en handläggare som tillsammans med dig samtalar om dina behov och förutsättningar. Handläggaren utreder dina behov genom att samtala med dig om följande:

 • din sociala situation
 • ditt behov av stöd
 • ditt boende 
 • ditt funktionshinder och hälsotillstånd

Vid en begäran enligt LSS behöver handläggaren en kopia på:

 • läkarintyg
 • psykologutredning
 • funktionsbedömning från arbetsterapeut

Beslut

Efter utredningen fattas ett beslut om de insatser som du har begärt. Du får en kopia av utredningen med beslutet eller ett beslutsbrev.                 

Förhandsbesked

Tänker du flytta till Tibro kommun, kan du begära ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas innan du flyttar hit. En sådan begäran behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i Tibro kommun. 

Överklagan

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till länsrätten. Information om hur du överklagar avslaget skickas med beslutet. Handläggaren som har fattat beslutet kan hjälpa dig att överklaga.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.