God man och förvaltare

Telefon
0500-49 88 60

Telefontider
tisdag 9.00-11.00 torsdag 13.00-15.00

E-post
ois@skovde.se

Besöksadress
Kungsgatan 19 B, Skövde

Postadress
Box 171, 541 24 SKÖVDE

Personer som inte klarar av att bevaka sina rättigheter i samhället eller att sköta sin ekonomi kan få en ställföreträdare i form av god man eller en förvaltare. Kontakta organisationen Överförmyndare i samverkan för mer information, se länkar nedan.

När man blir myndig vid 18 års ålder bestämmer man själv över sitt liv. Det innebär att man har ett juridiskt ansvar för sina rättigheter och skyldigheter. Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte klarar av detta så ska personen få en god man eller en förvaltare.

I Tibro och sex andra Skaraborgskommuner finns en samverkansorganisation som heter Överförmyndare i samverkan, som tar fram beslutsunderlag till tingsrätten när en god man eller förvaltare ska utses och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Ansökan om att få en ställföreträdare (god man eller förvaltare).

Ansökan om att bli ställföreträdare

Kontakta Överförmyndare i samverkan om du vill ha mer information om vad god manskap och förvaltarskap är och hur gode män och förvaltare utses. I Tibro är det Bengt Ferm (S) som är ordinarie överförmyndare och Urban Samuelsson (M) som är ersättare, se kontaktuppgifterna nedan: