Kontaktperson

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

En kontaktperson är en medmänniska som har tid och intresse för att ge stöd åt personer med funktionshinder. Kontaktpersonen kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

En kontaktperson ska vara som en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen ska hjälpa dig att skapa ett socialt kontaktnät genom att ni tillsammans deltar i fritidsaktiviteter och andra intressen för att bryta din isolering.

Vem har möjlighet att få en kontaktperson?

Du som tillhör en personkrets enligt LSS-lagen och som har behov av en kontaktperson har möjlighet att ansökan om att få en kontaktperson. Läs mer om LSS-personkrets på sidan om Funktionshinder.

Vad kostar det att få en kontaktperson som stöd?

Stödet är kostnadsfritt.

Var ansöker jag om att få en kontaktperson?

Du ansöker hos socialförvaltningens vuxenhandläggare.  

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.