Läsning lägger grunden - läsutmaning 2024!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden Alda Danial och bibliotekarie Evelina Linderholm visar böcker på Tibro bibliotek

20 juni 2024

Kultur, fritid och idrott, Tibro Bibliotek, Ung i Tibro

Att läsa och lära sig ord lägger grunden till mycket. Nu utmanar barn- och utbildningsnämnden alla elever i Tibros grundskolor att läsa minst en bok under sommaren.

Genom att läsa lär man sig fler ord, får ett mer nyanserat språk samtidigt som läsningen hjälper unga att utveckla sin fantasi. När barn läser om olika personer lär de sig att förstå och känna med andra. Att läsa böcker förbättrar också barnens förmåga att fokusera.

Det är så viktigt att läsa, det lägger grunden till mycket. Det har att göra med hur barn kan förstå och även klara av kärnämnen i skolgången, att börja läsa tidigt är väldigt viktigt för våra barns framtid. Därför vill vi nu uppmana vårdnadshavare att stötta barn att läsa minst en bok under sommaren, säger Alda Danial, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Förlängd lånetid och skolbibliotekarie

På Tibros bibliotek på Fågelvik finns en mängd böcker att låna, och under sommaren är lånetiden förlängd så att man i lugn och ro kan läsa en eller flera böcker över lovet.

I Tibro har barn- och utbildningsnämnden tillskjutit medel för i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen anställa en skolbibliotekarie. Skolbibliotekarien har under våren startat upp samarbeten med våra förskolor och skolor och tanken är att detta initiativ ska bidra till att öka läsglädjen från våra allra yngsta till våra äldre elever, säger Alda Danial.

Vårdnadshavare har en viktig roll

Vårdnadshavare har en viktig roll i att stötta de unga att läsa. Det kan handla om att läsa för ett barn, visa och förklara och helt enkelt uppmuntra.

Vi vill göra Tibro till en läsande kommun och här har också vårdnadshavare en viktig uppgift. Läs gärna för barnet eller läs tillsammans. Man kan också bara sitta bredvid de små barnen och förklara och prata om bilder, säger Alda Danial.

När terminen startar igen till hösten kommer skolorna att uppmärksamma läsningen och eleverna får vara med och besluta hur skolorna ska fira att förhoppningsvis många barn har antagit läsutmaningen.

Vad har du för lästips inför sommaren?
Jag tycker själv om att läsa fantasy och deckare. Det beror ju lite på ålder vad man tycker om men mina tips i sommar blir ändå böckerna om Lasse Majas detektivbyrå och Harry Potter, avslutar Alda Danial.