Korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och ungdom

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Korttidstillsyn och korttidsvistelse är två stödinsatser som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

I Tibro ges både korttidstillsyn och korttidsvistelse på Gärdsmygen (bilden), ett korttidshem beläget vid Häggetorpsskolan. 

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet för skolungdom över 12 år som har en funktionsnedsättning och inte kan vara ensamma hemma när föräldrarna arbetar. Korttidstillsyn kan man ha före skolan börjar på morgonen och efter att skolan slutar på eftermiddagen, samt under lovdagar om föräldrarna arbetar. Denna stödinsats kan man få fram till att man gått ut gymnasiet (21 år).

Ansökan sker hos socialförvaltningens myndighetshandläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Ansökningsblanketten hittar du här.

Korttidsvistelse innebär att den enskilde under en kortare tid vistas i ett korttidshem, i en annan familj eller deltar i lägerverksamhet. Korttidsvistelsen kan vara en regelbunden insats eller tillfällig vid någon särskild situation. Personer med funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse vid behov av miljöombyte, rekreation eller när anhöriga behöver avlastning.

Ansökan sker hos socialförvaltningens myndighetshandläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Ansökningsblanketten hittar du här.

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.