Funktionsstöd

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, är en lag som ger dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till det stöd och den service som du behöver i det dagliga livet för att ha goda levnadsvillkor.

När en person med en funktionsnedsättning inte kan delta på lika villkor i samhällslivet uppstår ett funktionshinder. Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan människor med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.

Genom en ansökan kan du få stöd och service

För att få stöd och service enligt LSS kan Du, din förälder eller god man göra en ansökan. I din ansökan talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av. En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig.

Läs mer om hur du gör en ansökan genom att klicka på länken Ansökan om stöd och service LSS i vänstermenyn.

För vem gäller Lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade, LSS?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av de målgrupper, så kallade personkretsar, som beskrivs nedan.  

Personkretsar

LSS-lagens personkretsar är indelade i tre punkter (1 §):

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom
  • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed innebär ett omfattande behov av stöd eller service.

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dig som får hjälp enligt LSS. Se ansökan i vänstermenyn.