Planeringsprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Arkitekten Sofia Lilja beskriver Ransbergs nya skola för eleverna Stella Svensson, Vilma Dahlman, Sigge Eisersiö och Karl Axelsson.

Planeringen av den nya skolan i Ransberg startade redan 2019. Under planeringsprocessen har det bestämts hur både skolan och skolgården ska utformas. Här beskrivs de olika stegen i planeringsprocessen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog under 2019 fram tre olika förslag på hur Ransbergs skola skulle kunna renoveras alternativt att en nybyggnation skulle ske. 

Med den utredningen som grund fattade barn- och utbildningsnämnden den 31 mars 2020 beslut om att föreslå en nybyggnation. Nämndens främsta argument för en nybyggnation är fördelen med att ha all verksamhet samlad i en byggnad. 

Den 27 april samma år valde ett enigt kommunfullmäktige att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens beslut. I 2020 års budget anslogs 38 miljoner kronor för projektering och byggnation under 2020-2021. Tillkommande kostnader föreslogs inarbetas i budgeten för 2021-2023. 

Den 27 april samma år valde ett enigt kommunfullmäktige att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens beslut. I 2020 års budget anslogs 38 miljoner kronor för projektering och byggnation under 2020-2021. Tillkommande kostnader föreslogs inarbetas i budgeten för 2021-2023. 

Funktionsprogram som grund

Nybyggnationen av Ransbergs skola drivs som ett skolutvecklingsprojekt. Den bärande tanken med projektet är att skapa tydligare pedagogiska arbetslag, team, med lärare och fritidspedagoger och ett väl fungerande elevhälsoteam på skolan. Och att skapa en sammanhållen skola med fler öppna, gemensamma lärmiljöer, som gör att det fastställda arbetssättet kan förverkligas fullt ut.

Under hösten 2020 togs ett funktionsprogram för den nya skolan fram. I det beskrivs vilka behov som ska tillgodoses i de nya byggnaderna. 

Den 21 januari 2021 fastställde barn- och utbildningsnämnden funktionsprogrammet. Programmet har använts aktivt i planeringen av den nya skolan och berör verksamhetens lär- och arbetsmiljöer. Både skolbyggnaden och skolgårdsmiljön har utformats med ledorden trygghet, glädje och lärande som grund.

Utformning av arkitekt i samarbete med elever och personal

Under våren och delar av hösten 2021 utformades den nya skolan av Tibro kommuns projektgrupp och ett arkitektteam på företaget Link Arkitekter med arkitekten Sofia Lilja i spetsen. I projektgruppen ingår projektledaren Samuel Willner, rektorn Christopher Nilsson, fastighetschefen Andreas Ernestam, Marcus Blåder som är chef för Kultur & Fritids fritidsenhet, fastighetsförvaltaren Denny Lundh, verksamhetskoordinatorn Lena Sahrblom och projektingenjören Ragnar Olsson.

Både elever och personal på Ransbergs skola har varit delaktiga i arbetet med utformningen. Skolans lärarteam har ingått i en byggrupp och har löpande fått ta del av projektgruppens arbete. Eleverna har bland annat fått rita teckningar av sin nya skola. Dessutom har deras önskemål om att jätten Rane ska finnas med i utformningen gått i uppfyllelse.

Projektbeställning och upphandling

Under våren 2021 togs en projektbeställning för den nya skolan fram. Under hösten 2021 genomfördes en upphandling, som resulterade i att Asplunds Bygg utsågs till totalentreprenör för byggprojektet.