Viktiga händelser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

default

Här kan du läsa om alla beslut och andra viktiga händelser som gäller planeringen och byggandet av Tibros nya F-6-skola i Ransberg.

 • Rivning av Ransbergs skola

  Nu rivs Ransbergs skola

  I månadsskiftet oktober-november startade rivningen av Ransbergs skola. Arbetet utförs av rivningsentreprenören Håltagarna i Skåne AB och beräknas ta cirka 2 månader att slutföra. Se vad som görs i vår film och hör grovarbetaren Björn Fransson berätta om arbetet.

 • Sista skolavslutningen på Ransbergs skola

  Sista skolavslutningen på Ransbergs skola

  Sång, dans, tal, rosutdelning och utspring. Det blev en festlig inramning på den sista skolavslutningen i Ransbergs gamla skola den 10 juni. Till hösten rivs skolan och i januari 2024 väntas en helt ny skola tas i bruk på samma plats som den gamla.

 • Kulturhistorisk inventering på Ransbergs skola

  Kulturhistorisk inventering på Ransbergs skola

  Ransbergs skola har en intressant historia, som nu ska bevaras för framtiden. Inför rivningen av skolan genomförs en kulturhistorisk inventering. Se filmen där Tibros antikvarie Martin Toresson och byggnadsantikvarien Roberth Olofsson berättar om hur och varför den här inventeringen genomförs.

 • Ransbergs skola

  Mellanstor idrottshall byggs vid Ransbergs skola

  En mellanstor idrottshall kommer att byggas vid den nya skolan i Ransberg. Det fastslog kommunens politiker enhälligt på kommunfullmäktigesammanträdet den 26 april 2021.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Investeringsbudgeten för Ransbergs skola utökas

  Den 29 mars 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att utöka investeringsbudgeten för Ransbergs skola med 20,5 miljoner kronor till 78,5 miljoner kronor för perioden 2021-2023.

 • Sista skolavslutningen på Ransbergs skola

  Funktionsprogram för Ransbergs skola fastställdes

  Den 21 januari 2021 fastställde barn- och utbildningsnämnden funktionsprogrammet för den nya skolan i Ransberg. Programmet ska användas aktivt i planeringen av den nya skolan och berör verksamhetens lär- och arbetsmiljöer. Både skolbyggnaden och skolgårdsmiljön ska utformas med ledorden trygghet, glädje och lärande som grund.

 • Lärarna Cecilia Ljungqvist, Frida Johansson och Helen Carlsson framför Ransbergs skola.

  Samarbete och sammanhållen lärmiljö i fokus när Ransbergs nya skola utformas

  Arbetet med att utforma Ransbergs nya skola är i full gång. Under hösten 2020 togs det fram funktionsprogram som beskriver de behov som ska tillgodoses i de nya byggnaderna. Våren 2021 ska en arkitekt ta fram ritningar på skolan i samråd med skolans personal och elever.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Ny skola byggs i Ransberg

  Den 27 april 2020 fattade kommunfullmäktige i Tibro beslut om att riva den nuvarande skolan i Ransberg och ersätta den med en ny F-6-skola för cirka 175 elever. Byggprojektet genomförs under 2021-2023. Den nya skolan ska vara färdig att tas i bruk i januari 2024.