Viktiga händelser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kulturhistorisk inventering på Ransbergs skola

Här kan du läsa om alla beslut och andra viktiga händelser som gäller planeringen och byggandet av Tibros nya F-6-skola i Ransberg.

 • Arbete med grunden för den nya idrottshallen i Ransberg

  Nu läggs grunden till Ransbergs skola

  Bygget av en ny skola i Ransberg pågår för fullt sedan i mitten av april. Rickard Johansson, platschef för Asplunds Bygg, berättar om inledningen av skolbygget i Ransberg. "Hittills har arbetet gått bra", säger han. Före sommaren 2022 står grundarbete på schemat.

 • Rivning av Ransbergs skola den 2 februari 2022

  Dags för nästa fas i Ransbergsbygget

  I början av februari var rivningen av Ransbergs skola i det närmaste avslutad. Då påbörjade Asplunds Bygg, som ska bygga den nya skolan, detaljprojekteringen. Markarbetena beräknades starta under april månad. Se vår film om rivningen, där projektledaren Samuel Willner ger en aktuell lägesrapport.

 • Rivning av Ransbergs skola

  Rivningen av Ransbergs skola går in i slutskedet

  I mitten av januari 2022 hade samtliga skolbyggnader i Ransberg jämnats med marken och arbetet med rivningen gick in i slutskedet. Rivningsfirman stod i begrepp att riva betongplattorna och därefter återstod endast borttagning av stödmurar samt rivning av garaget längst upp på Klockarevägen.

 • Rivning av Ransbergs skola

  Nu rivs Ransbergs skola

  I månadsskiftet oktober-november startade rivningen av Ransbergs skola. Arbetet utförs av rivningsentreprenören Håltagarna i Skåne AB och beräknas ta cirka 2 månader att slutföra. Se vad som görs i vår film och hör grovarbetaren Björn Fransson berätta om arbetet.

 • 3D-skiss på Ransbergs nya skola

  Klart hur Ransbergs nya skola ska se ut

  Nu är det klart hur den nya skolan i Ransberg ska utformas. Skolan får en grön träpanel med stenmur och en unik form, som är inspirerad av jätten Rane, bymiljön och naturen i Ransberg. Det blir en modern landsortsskola i två plan med två hemvister med egna entréer mot skolgården, öppna, gemensamma utrymmen och en skolgård med den närliggande tallskogen som närmsta granne.

 • Sista skolavslutningen på Ransbergs skola

  Sista skolavslutningen på Ransbergs skola

  Sång, dans, tal, rosutdelning och utspring. Det blev en festlig inramning på den sista skolavslutningen i Ransbergs gamla skola den 10 juni. Till hösten rivs skolan och i januari 2024 väntas en helt ny skola tas i bruk på samma plats som den gamla.

 • Kulturhistorisk inventering på Ransbergs skola

  Kulturhistorisk inventering på Ransbergs skola

  Ransbergs skola har en intressant historia, som nu ska bevaras för framtiden. Inför rivningen av skolan genomförs en kulturhistorisk inventering. Se filmen där Tibros antikvarie Martin Toresson och byggnadsantikvarien Roberth Olofsson berättar om hur och varför den här inventeringen genomförs.

 • Ransbergs skola

  Mellanstor idrottshall byggs vid Ransbergs skola

  En mellanstor idrottshall kommer att byggas vid den nya skolan i Ransberg. Det fastslog kommunens politiker enhälligt på kommunfullmäktigesammanträdet den 26 april 2021.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Investeringsbudgeten för Ransbergs skola utökas

  Den 29 mars 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att utöka investeringsbudgeten för Ransbergs skola med 20,5 miljoner kronor till 78,5 miljoner kronor för perioden 2021-2023.

 • Sista skolavslutningen på Ransbergs skola

  Funktionsprogram för Ransbergs skola fastställdes

  Den 21 januari 2021 fastställde barn- och utbildningsnämnden funktionsprogrammet för den nya skolan i Ransberg. Programmet ska användas aktivt i planeringen av den nya skolan och berör verksamhetens lär- och arbetsmiljöer. Både skolbyggnaden och skolgårdsmiljön ska utformas med ledorden trygghet, glädje och lärande som grund.

 • Lärarna Cecilia Ljungqvist, Frida Johansson och Helen Carlsson framför Ransbergs skola.

  Samarbete och sammanhållen lärmiljö i fokus när Ransbergs nya skola utformas

  Arbetet med att utforma Ransbergs nya skola är i full gång. Under hösten 2020 togs det fram funktionsprogram som beskriver de behov som ska tillgodoses i de nya byggnaderna. Våren 2021 ska en arkitekt ta fram ritningar på skolan i samråd med skolans personal och elever.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Ny skola byggs i Ransberg

  Den 27 april 2020 fattade kommunfullmäktige i Tibro beslut om att riva den nuvarande skolan i Ransberg och ersätta den med en ny F-6-skola för cirka 175 elever. Byggprojektet genomförs under 2021-2023. Den nya skolan ska vara färdig att tas i bruk i januari 2024.