Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Byggnationen av den nya skolan i Ransberg inleddes i mitten av april 2022. Skolan kommer att tas i bruk vid vårterminsstarten 2024. Här kan du läsa om de olika skedena i byggprocessen.

Asplunds Bygg, som är totalentreprenör för byggnationen av Ransbergs skola, påbörjade detaljplaneringen av byggprojektet i mitten av februari. Under den fasen utvecklas arkitektens ritningar och kompletteras med bland annat konstruktionsritningar och ritningar över tekniska installationer som el, ventilation, vatten och avlopp. 

Schaktning för husgrund och VA

I mitten av april startade de förberedande markarbetena inför skolbyggnationen. Byggområdet stängslades in, det schaktades bort jord för husgrunden och för vatten- och avloppsledningar.  

Arbetet med att dra vatten- och avloppsledningar till skolbyggnaden, så kallad yttre VA, har påbörjats och en asfalterad byggväg har anlagts på byggområdet i direkt anslutning till Örlenvägen, för att underlätta hanteringen av maskiner på området. Här kommer sedan parkering och angöringsytor att anläggas.

Grunden lagd för idrottshallen

I början av maj inleddes arbetet med bottenplattan för idrottshallen. Först grusades området upp och kantelement lades på plats för att skapa en ram runt grunden. Sedan försågs bottenplattan med ett 30 cm tjockt lager av isolering och en armeringsmatta. Gjutningen av betongplattan genomfördes tisdagen den 24 maj.  

Parallellt med grundläggningen av idrottshallen har arbetet med att lägga ner ledningar för el, vatten- och avlopp under den blivande skolbyggnaden dragits igång.

Speciella krav för suterrängbyggnad 

Eftersom Ransbergs skola är en suterängbyggnad ställer det lite speciella krav på grundarbetet. För att huset ska kunna byggas i två våningar och i två olika höjder kommer betongväggar som är mellan 1 och 4 meter höga att gjutas på tre sidor av idrottshallen och i bakkanten av första våningen av skolhuset för att hålla emot trycket från den omgivande marken. Denna vägg håller även emot marktrycket från den blivande innergården.

Planen är att delar av grundarbetet ska vara klart före semestern.