Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

För att uppnå ett tryggt klimat i skolan bör det finnas vuxna bland eleverna även under raster. All pedagogisk personal samt elevhälsoteamets hjälps åt att vara rastvärdar.

Rastvärdar har i uppdrag att:

  • röra sig i anslutning till torget, matsalen, studiehallar samt i korridorer där många elever vistas 
  • stanna till och prata med elever och bygga relationer
  • ha ett positivt bemötande gentemot elever och uppmuntra elevers goda handlingar
  • markera vid skojbråk, konflikter och kränkningar
  • använda ett lågaffektivt bemötande vid konflikter eller kränkningar
  • anmäla kränkande behandling eller trakasserier till rektor samt informera mentor.