Elevråd

Telefon
0504-18231

Besöksadress
Gymnasiegatan 29

Postadress
543 32 Tibro

Elevinflytande är viktigt! Det är en mänsklig rättighet att få vara med och påverka det som rör ens liv, och därför arbetar Fågelvikskolan med att ha ett aktivt elevråd.

Skolan i ett demokratiskt samhälle måste också vara demokratisk. Vi måste därför skapa en skola där alla känner sig respekterade och har makt över sin egen situation.

Hos skolans personal finns det en stark vilja att få elevmedverkan att fungera. Detta sker genom att stödja och uppmuntra eleverna till att delta aktivt i bland annat arbetsmiljöarbetet. För elevernas del ska de i takt med stigande ålder lära sig att ta aktiv del i utformningen av sin arbetsmiljö, både den fysiska och psykosociala. Elevrådet är ett bra plattform när man vill vara med och medverka.

Varje klass har valt en ordinarie elevrådsrepresentant och en suppleant. Elevrådet träffas en gång per månad.