Elevhälsa och elevstöd

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

På Fågelvikskolan utgår vi från tanken att elevhälsofrågor är allas angelägenhet, oavsett profession. Detta innebär att all personal på skolan har ansvar för att uppmärksamma eventuella behov, utmaningar, kränkningar eller konflikter bland eleverna.

Elevhälsoteam

Skolan har ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet omfattar både medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteamet leds av biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och består av skolkurator, skolsköterska och specialpedagog.

Elevhälsoteamet har ett tätt samarbete med skolans socialpedagoger.

Skolläkare och skolpsykolog finns i Tibro kommun som en gemensam resurs.

Elevhälsa

Kontaktuppgifter för Fågelvikskolan hittar du längst upp på sidan under "Kontakt"