Åse Nicklasson (SD)

Åse Nicklasson

Sverigedemokraterna
ase.nicklasson@politiker.tibro.se

Uppdrag

Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot i valberedningen
Ledamot i socialnämnden
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot i styrelsen för AB Tibrobyggen