Kollektivtrafiknämndens ledamöter och ersättare

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Här hittar du information om nämndens ledamöter och ersättare.

Kollektivtrafiknämnden består av två ledamöter och två ersättare från vardera kommun. De ordinarie är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Ordförande
Rolf Eriksson (S), Tibro kommun

Vice ordförande
Jonas Davidsson (S), Karlsborgs kommun

Övriga ledamöter
Catrin Hulmarker (M), Hjo kommun
Catarina Davidsson (C), Karlsborgs kommun
PeO Andersson (M), Tibro kommun
Pierre Rydén (S), Hjo kommun

Ersättare
Anna-Karin Johansson (C), Tibro kommun
Michael Hallgren (M), Tibro kommun
Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo kommun
Bodil Hedin (S), Hjo kommun
Torbjörn Colling (M), Karlsborgs kommmun
Peter Lindroth (S), Karlsborgs kommun