Kollektivtrafiknämndens ledamöter och ersättare

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Här hittar du information om nämndens ledamöter och ersättare.

Kollektivtrafiknämnden består av två ledamöter och två ersättare från vardera kommun. De ordinarie är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Ordförande
Jan Hanna (S), Tibro kommun

Övriga ledamöter
Catrin Hulmarker (M), Hjo kommun
Jonas Davidsson (S), Karlsborgs kommun
Torbjörn Colling (M), Karlsborgs kommun
Pierre Rydén (S), Hjo kommun
Åse Nicklasson (SD), Tibro kommun

Ersättare
Anna-Karin Johansson (C), Tibro kommun
Annelie Johansson (S), Hjo kommun
Björn Lagerin (KD), Tibro kommun
Linnéa Hultmark (C), Hjo kommun
Monica Staudinger (C), Karlsborgs kommun
Peter Lindroth (S), Karlsborgs kommun