Så hanteras frågorna kring kriget i Ukraina

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tibro kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner för att vara förberedda för olika scenarier och framtida behov. Här finns länkar till faktagranskad information om kriget, om krisberedskap i Tibro, hemberedskap och vart du kan vända dig om du är orolig.

BILDEN: Sveriges Radio, Ekot, sänder källkritisk information.

Situationen i omvärlden väcker oro och många frågor hos allmänheten. Tibro  kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och beredskap och strävar efter att bygga upp en bra beredskap.

På webbplatsen krisinformation.se finns aktuell information från svenska myndigheter. Där kan du hålla dig uppdaterad om läget just nu. Här finns också länkar till information om hemberedskap och information som riktar sig direkt till ukrainska flyktingar.

Informationspåverkan och källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte sprida vidare obekräftade rykten.

Krisinformation.se har samlat ihop tips för hur man kan tänka kring källkritik och agerande i sociala medier. 

På Länsstyrelsernas sida för nyanlända och asylsökande, informationsverige.se, finns information om källkritik på nio språk, utöver svenska:

Skyddsrum, hemberedskap och Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Just nu är det många som ställer frågor om skyddsrum. Ett skyddsrum är ett fysiskt rum som skyddar människor vid krig. Byggnader med skyddsrum har en särskild skylt som talar om var skyddsrummet finns. Övergripande ansvarig för skyddsrum är MSB. Du hittar svar på vanliga frågor på deras webbplats. Tibro kommun har ansvar för att alla skyddsrum som finns i kommunens lokaler ska kunna iordningställas inom 48 timmar.

Du kan läsa mer om Tibro kommuns krisberedskap, hemberedskap och VMA - Viktigt meddelande till allmänheten på våra sidor om krisberedskap och civilt försvar:

Stöd vid oro

Situationen i omvärlden väcker tankar och kan skapa oro hos både vuxna och barn. Flera aktörer har samlat information och verktyg för att hantera oro på sina webbplatser.

Flyktingar från Ukraina

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Migrationsverket har huvudansvar för asylärenden och flyktinghantering enligt massflyktsdirektivet. Tibro kommun hjälper till om Migrationsverket eller någon annan myndighet begär det.

På Migrationsverkets webbsida kan du läsa vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten. Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Du som har hjälp att erbjuda kan kontakta lokala frivilligorganisationer för att se vilken hjälp som behövs eller vilka insamlingar som pågår. 

Hantering av sällskapsdjur från Ukraina

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina.

På Jordbruksverkets hemsida finns information som vänder sig direkt till ukrainska flyktingar med sällskapsdjur och information till dig som känner till sällskapsdjur som kommit från Ukraina.

Läromedel på ukrainska

Förlaget Natur & Kultur har i samarbete med ukrainska läromedelsförlaget Ranok Publishing House, samlat ett urval av de viktigaste läromedlen för elever i grundskolan som gratis PDF-material.