Heinz Barath (SD)

Heinz Barath

Sverigedemokraterna
heinz.barath@politiker.tibro.se

Uppdrag

Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i valberedningen
Ledamot i byggnads- och trafiknämnden
Ersättare i barn- och utbildningsnämnde
Ersättare i Folkhälsorådet
Styrelserepresentant i Tibro Energi AB och Tibro Elnät AB
Ersättare i styrelsen för AB Tibrobyggen