Karlsborgsbanan snart ett minne blott

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

31 augusti 2023

Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

1876 byggdes Karlsborgsbanan mellan Skövde och Karlsborg. 2023 grävs den gamla järnvägen upp.Under de senaste veckorna har slipers och räls tagits upp i och kring Tibro. Att förarbetet till uppgrävningen tagit tid intygar Mikael Björk, som är projektledare inom Trafikverket.”Rivningsprojektet inledde vi inom Trafikverket 2018. Därefter har omfattande miljöprovtagningar skett liksom kulturarvsanalyser. Projektet har varit tidskrävande, men det är viktigt att vi minns Karlsborgsbanan”, menar Mikael.

Återställningen av järnvägen inleddes mer konkret för ett år sedan och i mars började entreprenören NCC riva järnväg.

”Under oktober räknar vi med att avsluta projektet”, fortsätter Mikael Björk.

Platschef för NCC är Fredrik Dahlman.

”Sträckan är 4,2 mil och vi började återställningsarbetet i Skövde. Före sommaren gjorde vi en insats i Fagersanna där kommunen ville bygga cykelbana till skolan”, säger Fredrik Dahlman.

Upptagningen av slipers krävs särskild hantering.

”Slipers betecknas som miljöfarligt avfall och hanteras av ett företag i Trollhättan, skroten går till ett företag i Skövde”, säger Fredrik Dahlman.