Sekretess

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

All personal som arbetar inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och har skrivit under en försäkran om sekretess. Det betyder att vår personal inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv.

Personal ska skriva ned sina beslut

Vår personal måste skriva ned vad de bestämmer om dig och vilken hjälp du ska få. De ska också skriva ned varför de har bestämt på just det sättet.

Alla papper som handlar om dig samlas på ett ställe i en personakt. Du har rätt att läsa vad som står i din personakt. Du får också kopiera eller skriva av det som står där.