Folkhälsorådets protokoll

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Protokoll från folkhälsorådets sammanträden publiceras på hemsidan senast 14 dagar efter respektive sammanträde.