Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Här hittar du kontaktinformation till barn- och utbildningsnämndens (BUN) ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022.

Klicka på en ledamots namn, så kommer du till en sida med aktuella kontaktuppgifter till just den nämndsledamoten.

Ordförande
Alda Danial (L)

Vice ordförande
Ann-Britt Danielsson (M)

Övriga ledamöter
Anne-Marie Wahlström (S)
Andreas Rännare (S)
Ingela Lager (S)
Jan Henningsson (C)
Maria Maric (KD)
Kristoffer By (SD)
Åse Nicklasson (SD)

Ersättare
Christoffer Johansson (S)
Liselott Nyden (S)
Pernilla Hagstedt (S)
Gith Sjölander (C)
Claes Jägevall (L)
Hampus Borg (M)
Mouna Eskander (KD)
Ulf Lindström (SD)
Heinz Barath (SD)

Arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott