Barn- och utbildningsnämnden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Barn- och utbildningsnämnden erbjuder omsorg och lärande för barn, ungdomar och vuxna genom barnomsorg från ett års ålder, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt introduktionsprogram. Sedan den 1 januari 2018 ansvarar nämnden även för Kompetenscentrums verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har nio ledamöter och lika många ersättare. Nämnden sammanträder ungefär en gång per månad (undantag juli månad). Nämnden har ett arbetsutskott som bereder ärendena före nämndens möten. Arbetsutskottet består av tre ledamöter.

Politisk representation i barn- och utbildningsnämnden 2023-2026

  • Socialdemokraterna, 3 mandat
  • Centerpartiet, 1 mandat
  • Liberalerna, 1 mandat
  • Moderaterna, 1 mandat
  • Kristdemokraterna, 1 mandat
  • Sverigedemokraterna, 2 mandat