Valnämnden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. Nämnden ansvarar även för att genomföra eventuella folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommun.

Till valnämndens arbetsuppgifter hör bland annat att utse och utbilda röstmottagare, genomföra förtidsröstning, besluta om och bemanna vallokaler samt att genomföra preliminär rösträkning på valkvällen. Nämnden ansvarar även för att genomföra eventuella folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommun.

Valnämnden består av 7 ledamöter och lika många ersättare. Normalt sammanträder valnämnden endast de år då val ska genomföras.