"Riktiga" fabrikslokaler och nya material

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Under krigsåren byggdes riktiga fabrikslokaler och nya material började användas inom möbelindustrin i Tibro.

Krigsåren innebar en lugnare utveckling, men utredningar om svensk möbelindustri och tillgången till nya material såsom böjträ och spånskivor påverkade möbeltillverkningen. 

Nu byggdes riktiga fabrikslokaler med plats för maskiner och det skedde en utflyttning av fabriker från Tibros centrala delar till dagens industriområden.