Brister i bemötande utreds

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

En händelse inom Tibro kommuns vård- och omsorgsverksamhet utreds och kan komma att anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

25 mars 2024

Omsorg och stöd

I samband med ett klädbyte på en vårdtagare på ett äldreboende i Tibro, så frångick personalen bemötandeplanen genom att hålla fast vårdtagaren. Eftersom personalen inte följt gällande rutiner så har Tibro kommun påbörjat en utredning som kan resultera i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah.

En vårdtagare på ett äldreboende i Tibro gick omkring med blöta byxor och strumpor. Vårdtagaren blev aggressiv och utåtagerande när personalen skulle hjälpa till att byta till torra kläder. Personalen höll därför fast vårdtagaren under klädbytet.

Händelsen uppdagades i och med att personalen rapporterat att de blivit slagna i både ansikte och mage av vårdtagaren.

Det som inträffat är beklagligt. Den individuella bemötandeplanen som anger hur personalen ska agera när vårdtagaren blir upprörd, har inte använts. Vi gör nu en utredning för att se om händelsen ska anmälas till IVO enligt Lex Sarah, säger Ketty Sellstedt, socialt ansvarig samordnare och kvalitetsutvecklare på socialförvaltningen.

Del av systematiskt kvalitetsarbete

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet är att komma till rätta med missförhållanden i den egna verksamheten och förhindra att de upprepas.