Förbättrade förutsättningar för Tibros chefer

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunchef Gustav Olofsson och kommunstrateg Emma Lindblad ansvarar för projekt chefers utveckling

3 juni 2024

Kommun och politik

En bra chef med ett gott ledarskap är en viktig faktor för trivsel på jobbet och för att skapa en god verksamhet. Att vara chef kan också vara ett utmanande uppdrag, nu satsar Tibro kommun på att utveckla cheferna och deras förutsättningar att göra ett gott arbete.

Med målet att skapa en ännu bättre verksamhet och en hållbar och bra arbetsmiljö för både medarbetare och chefer startar nu projektet ”Chefers förutsättningar” upp i Tibro kommun.

Vi vill skapa bättre förutsättningar att vara chef i Tibro kommun. Det är utmanande att vara chef och det är också vad vi hör från våra medarbetare. Vi tar till oss av de synpunkter vi får och tar nu ett större tag om detta och utvecklar våra chefer och deras förutsättningar. Då ska vi inte tro hur det ligger till, vi ska ha fakta att jobba med och skapa ett systematiskt sätt att se på det. På så sätt kan vi vidta rätt åtgärder, säger Gustav Olofsson, kommunchef.

Att ge chefer bättre förutsättningar handlar både om att skapa en än bättre verksamhet och att satsa på en god arbetsmiljö, en fråga som också är viktig för politiken i Tibro, som valt att satsa på arbetet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Modell som bygger på forskning

Chefoskopet, modellen projektet arbetar enligt, bygger på ett forskningsprojekt som tillhandahålls av Sunt arbetsliv. Metoden bygger både på forskning kombinerat med hur cheferna faktiskt upplever sin situation.

Vi tror att vi i samband med det här projektet kommer få underlag att prioritera och fatta kloka beslut så att vi löser rätt saker. Det blir också ett tillfälle att säkerställa att vi hela tiden arbetar på ett sätt som skapar värde i verksamheten, säger Emma Lindblad, kommunstrateg och projektledare för Chefers förutsättningar.

Under projektets gång kommer deltagarna få svara på enkäter och föra loggbok för att klargöra nuläge. Sedan kommer gruppdiskussioner med reflektioner och olika workshops att genomföras. När projektet är i mål ska en åtgärdslista och en plan, som ledningsgrupp och förvaltningar och enheter ska fortsätta jobba med, vara framtagen.

Då är min förväntan att vi har ett faktabaserat underlag att jobba vidare med och kan fokuserar på att vidta åtgärder som gör skillnad. Vi kommer inte ha vänt upp och ned på allt när projektet är slut utan då har vi förhoppningsvis en bättre bild och ett underlag för det vidare jobbet och för diskussion om vi ska prioritera framåt, säger Gustav Olofsson.

Förutsättningar att leverera den bästa kommunala servicen

Efter sommaren startar projektet med den första workshopen och projektledare Emma Lindblad ser positivt på det kommande arbetet och vad det förhoppningsvis kommer att ge.
Vi vill skapa förutsättningar för verksamheten att leverera den bästa kommunala servicen vi kan utefter de förutsättningar som finns och då behöver vi de bästa cheferna och de bästa medarbetarna. Alla gör redan idag ett väldigt bra arbete och nu ser vi också över de organisatoriska förutsättningarna för att alla medarbetare ska kunna fortsätta vara de bästa medarbetarna, avslutar hon.