Takkronan i Ransbergs skola - äkta trähantverk av elever på Tibro Hantverksakademi

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

18 januari 2024

Barnomsorg och utbildning, Kultur, fritid och idrott, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Naturen, trähantverkstraditionerna i Tibro och sägnen om jätten Rane har satt sin prägel på både formen och inredningen av Ransbergs skola. I skolans hjärta, gradängtrappan, hänger en iögonfallande takkrona som kommit till genom ett samarbete mellan arkitekten Mark Sevedstam och elever på Tibro Hantverksakademi. Se filmen om hur den unika armaturen kom till, hur den är utformad och varför den ser ut som den gör.

I början av januari besökte Mark Sevedstam och en grupp elever och lärare från Tibro Hantverksakademi Ransbergs skola för att se sin takkrona på plats och berätta hur den kom till. 

Det är ju liv och fart i den, konstaterar Krister.
Ja verkligen. Ni har ju fångat det jättebra, svarar Mark. Han fortsätter:
Och det är ju det temat vi skulle fånga upp. Det som jag hörde om trappan och det den hänger över var ju att det skulle symbolisera mossa och trä och att den skulle ha en skogskänsla.

Bärande tanke att lyfta Tibros trähantverk

Mark Sevedstam berättar om förutsättningarna inför tillkomsten av takkronan:

Det har varit en tanke från början att framhäva det historiska i Tibro och det trähantverk som finns i kommunen i Ransbergs skola så att man får en känsla av det lokala och förankrar det.

Han fortsätter:

Jag fick i uppdrag att ta fram en design på den här armaturen. Och vi hade från början med att hantverksakademin skulle bygga den. Min tanke var att kunna skapa någonting som ger mer liv och karaktär åt rummet och någonting som barnen kan minnas och hitta nya detaljer i under tiden som de går här. 

Inspirerande studiebesök

Projektet med takkronan inleddes med att Mark gjorde ett studiebesök på Tibro Hantverksakademi.

Vi fick frågan om vi ville vara inblandade i ett projekt att göra en ljusarmatur till Ransbergs nybyggda skola. När vi visade intresse för det så fick vi träffa arkitekten Mark. Först kom han på ett studiebesök för att se vad vi hade för möjligheter och sedan så återkom han med en modell och lite skisser som vi fick titta på. Det kändes görligt. Det såg spännande ut. Det såg ut att vara ett väldigt bra projekt, så vi sa att vi provar och kör, berättar Krister.

Efter att ha besökt hantverksskolan så kom jag ganska snart fram till den slutgiltiga formen med fanér som kan böjas på olika sätt och skapa ett liv och löv och fåglar och skapa den här skogskänslan. Mina modeller och skisser har fungerat som en förlaga som eleverna gjort sin grej av, klarlägger Mark. 

Halvårsprojekt

Eleverna på Tibro Hantverksakademi tog sig an uppdraget med takkronan direkt efter sommaren 2023 och sedan fortskred arbetet under större delen av hösten. I december monterades lampan ihop på plats för att sedan sättas upp på sin nuvarande plats över gradängtrappan.

Det har varit ett samarbete mellan skolans trähantverkselever, som har böjt fanér och fått det här livet i själva ljuskronan, och vi på bildhuggeriet som har gjort fåglarna och eklöven. Sedan har fåglarna och löven hamnat på förgyllningen där de eleverna har förgyllt dem. Så det är tre olika avdelningar som har varit inblandade, klargör bildhuggerieleven Ida Svensson.

Utöver takkronan, så har trähantverkseleverna på skolan även tillverkat boklådorna som finns utplacerade på olika platser i gradängtrappan.

Vi har handzinkat dem och alla andra delar som sitter i, upplyser trähantverkseleven Amanda Marsfjell.

Stolta över roligt projekt

Både Mark och eleverna och lärarna på Tibro Hantverksakademi tycker att projektet med takkronan har varit givande. Och de är stolta över resultatet.

Jag tycker att det har varit jättehäftigt att få vara med och förverkliga en vision som någon annan har och att sedan se slutresultatet. Jag är väldigt stolt över oss, säger Amanda.

Slutresultatet är ju riktigt häftigt, menar Ida.

Jag tycker att det är ett fantastiskt resultat. Jag är jättestolt över mina elever, fastslår Krister.

Ett sådant här projekt ger mersmak, avslutar Mark.